Företaget

Vasa Företagstjänst är en genuin fullservice redovisningsbyrå i Österbotten. Företaget ägs av Joel Granholm och Kjell Ahläng, båda med långvarig erfarenhet av bokföring och företagsamhet.


Vi är i dagsläget 4 medarbetare med gedigen utbildning och erfarenhet.

Vår vision är att utveckla Vasa Företagstjänst från en traditionell redovisningsbyrå till en proaktiv ekonomipartner med kund- och affärsnytta som ledord!

Vi är våra kunders externa ekonomiavdelning


För att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service skräddarsyr vi servicen för varje företag. Vi kan med våra mångsidiga insikter i olika företag och verksamheter möjliggöra för företag att utvecklas och att företagens verksamhet växer och blir mer lönsamma för ägarens och aktieägarnas bästa.


I alla kunduppdrag ligger vårt fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för att kundens verksamhet ska utvecklas på bästa sätt. Den viktigaste ingrediensen i ett utvecklingsarbete är engagemang och det försöker vi sprida hos våra kunder. Ytterligare vill vi bidra med rätt kompetens och vi har medarbetare som har kompetens att lösa ekonomiska-, bolagsrättsliga- och ledningsfrågor.


Vi kan erbjuda våra kunder ekonomifunktioner som ger dem rätt förutsättningar att växa och bli lönsammare.


Vår målsättning i varje kundsamarbete är att:

  • hjälpa kunden att lyckas med sina målsättningar och visioner och växa sig starkare.
  • upprätta en redovisning som ska ge kunden möjlighet att fatta rätt beslut och ha kontroll över verksamheten.
  • komplettera de ekonomiska analyserna med rådgivning även inom bolagsfrågor, ledningsfrågor och affärsutveckling.