Ekonomiförvaltning

Vi är experter på ekonomitjänster och utvecklar vårt utbud utifrån dina behov.

Vasa Företagstjänst är en auktoriserad redovisningsbyrå vars kärnverksamhet omfattar bokföring, redovisning och skatt. Vi erbjuder ekonomiförvaltningstjänster åt företag i alla storleksklasser och företagsformer.

En välplanerad ekonomiförvaltning ger företaget ett korrekt beslutsunderlag inför de ekonomiska beslut som behöver fattas. Genom en lättförståelig och aktuell rapportering hjälper vi dig att göra nödvändiga justeringar i verksamheten i god tid. Inte minst lika viktigt är att rapporteringen till skatteverket och myndigheter sköts korrekt och i rätt tid.

I vårt jobb använder vi oss av moderna programvaror, vilket möjliggör att vi i många fall kan jobba tillsammans med kunden i det så kallade molnet. På detta sätt kan kunden själv sköta vissa delar av ekonomifunktionen och få tillgång till material i realtid. Tillsammans skräddarsyr vi en lösning som passar just ditt företag.

Vi månar om att hålla en högkvalitativ servicenivå vilket skapar en trygghet för dig som företagare.